Home

Základní informace:

 • společnost byla založena v roce 1992
 • hlavním oborem činnosti firmy je líhnutí a prodej kuřat masného typu, výroba násadových vajec
 • roční kapacita líhně je 30 milionů kuřat
 • maximální denní produkce je 170 000 kuřat
 • vlastní rozmnožovací chovy s roční produkcí 30 milionů násadových vajec
 • masné hybridy kuřat Ross 308, COBB 500, ojediněle Hubbard
 • kuřata jsou dodávána jak na tuzemské, tak i zahraniční trhy (Slovensko, Polsko, Maďarsko)

Vznik a vývoj společnosti:

Do rejstříku firem byla společnost zapsána 24.6.1992. Sídlo firmy i líhně samotné je  na okraji Opavy, v městské části Jaktař, ve směru na Krnov.

Během její dvacetileté existence došlo ke zvýšení kapacity líhně z původních 24 milionů na 30 milionů kuřat za rok. V průběhu let došlo ke strategickému rozvoji firmy, specializace šla cestou výroby násadových vajec spolu s líhnutím jednodenních brojlerových kuřat.

V prvních letech provozu líhně nakupovala společnost většinu násadových vajec od smluvních rozmnožovacích chovů. Vzhledem k nutnosti kontroly kvality a nákladů v celém výrobním řetězci odchov-chov-líhnutí, začala postupně získávat a provozovat vlastní farmy s odchovy a chovy. V současnosti vyrábí více než 80% násadových vajec ve vlastních odchovech a chovech.

V součastné době se může společnost právem řadit k nejvýznamnějším producentům násadových vajec a jednodenních kuřat v České republice.


Organizační řád společnosti:

Ve vedení společnosti jsou od jejího vzniku ing. Dana Pinkasová, jednatelka a ekonomická ředitelka společnosti a Zdeněk Kristián, jednatel a ředitel výroby a odbytu.

Celá společnost je v zásadě rozdělena najednotlivé úseky:

 • úsek odchovu nosných slepic a kohoutů
 • úsek chovů – výroby násadových vajec
 • úsek líhně – líhnutí jednodenních kuřat
 • úsek obchodního oddělení – plánování prodeje a prodej jednodenních kuřat
 • úsek dopravy
 • úsek ekonomický
 • úsek plánování odchovů, chovů, řešení dotačních programů

V naší společnosti věříme, že každý zaměstnanec je důležitým článkem celé firmy. Profesionalita našich zaměstnanců, dlouholetá praxe či výborné zaučení nových zaměstnanců zkušenými pracovníky, vytváří dobře sehraný a spolupracující tým se zájmem o svoji práci, který je základem úspěchů naší společnosti.

Přes výborně fungující spolupráci společnost zajišťuje školení všech zaměstnanců, které příspívá ke zvyšování kompetencí, k lepšímu splňování požadavků našich zákazníků a k e zvýšení kvality na každém pracovišti.

Cedule vzor 10.kolo A3

Rozšíření odchovny rozmnožovacího chovu

Cedule Jabubčovice

Technologie pro drůbež
BEST, spol. s r.o. – Farma Jakubčovice